Βρείτε εδώ τις απαντήσεις

Σε συχνά ερωτήματα σας

Image

Το ελαστικό μου είναι σκασμένο ή ξεφούσκωτο

Σύμπτωμα: σκασμένο ελαστικό

Διάγνωση: Ζημιά Στο Ελαστικό Που Απαιτεί Επισκευή

 • Τα περισσότερα τρυπήματα από καρφιά ή οι τομές έως 6 mm στο πέλμα, μπορούν να επισκευαστούν από κάποιον επαγγελματία ελαστικών με τη χρήση διαδικασιών εγκεκριμένων από τη βιομηχανία.
 • Η επισκευή του ελαστικού μόνο με χορδές δεν είναι αξιόπιστη. Είναι μάλιστα επικίνδυνη, επειδή μετά από κάποιο τρύπημα θα πρέπει να ελεγχθεί η εσωτερική πλευρά του ελαστικού.

Λύση:

 • Η κατάλληλη επισκευή ακτινωτού ελαστικού (τα περισσότερα ελαστικά είναι τέτοια) περιλαμβάνει την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος στην εσωτερική πλευρά του  και το γέμισμα της τρύπας με καουτσούκ.
 • Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ελαστικά με τρυπήματα του πέλματος που ξεπερνούν τα 6 mm ή με τρυπήματα των πλευρών. Επίσης, μην επισκευάζετε ελαστικά με βάθος πέλματος κάτω από 1,6 χλστ.
 • Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο ελαστικό με ρεζέρβα. Ωστόσο, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε ελέγξει τα πλευρά της ρεζέρβας ώστε να έχει  τη σωστή πίεση αέρα, καθώς και ότι γνωρίζετε τους περιορισμούς ταχύτητας και χιλιομετρικής απόδοσής της. Απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία ελαστικών για να ελέγξει το όχημά σας.

Σύμπτωμα: ξεφούσκωτο ελαστικό

Διάγνωση: Υποπίεση

 • Μειώνει τη διάρκεια ζωής του πέλματος λόγω αυξημένης φθοράς του στις εξωτερικές γωνίες (ή στους ώμους) του ελαστικού
 • Παράγει υπερβολική θερμότητα, η οποία μειώνει την αντοχή του ελαστικού και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του.
 • Μειώνει την οικονομία καυσίμου λόγω αυξημένης αντίστασης κύλισης

Λύση:

Προσθέστε αέρα στο ελαστικό σας μέχρι να φτάσει τη σωστή πίεση αέρα (psi: όπως μετράται από μανόμετρο αέρα).

Για να βρείτε τη σωστή πίεση αέρα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα του οδηγού.

Τα πλευρά του ελαστικού έχουν υποστεί ζημιά

Σύμπτωμα: εσοχή

01

Διάγνωση: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Έτσι πρέπει να είναι τα πλευρά των radial ελαστικών.

 • Οι εσοχές είναι φυσικό να υπάρχουν στα radial ελαστικά (τα περισσότερα ελαστικά είναι τέτοια) και δεν επηρεάζουν την απόδοση.
 • Τα ελαστικά σας είναι εξοπλισμένα με ένα ή περισσότερα στρώματα βουλκανισμένου καουτσούκ στο εσωτερικό των πλευρών  του, τα οποία είναι τοποθετημένα παράλληλα. (Χαλύβδινα σύρματα χρησιμοποιούνται στο πέλμα.) Στα σημεία όπου υπάρχει επικάλυψη των συρμάτων, παρατηρείται συχνά μια ελαφρά εσοχή.

Σύμπτωμα: εξόγκωμα ή φούσκωμα

Διάγνωση: Ζημιά Στο Ελαστικό Που Απαιτεί Επισκευή

 • Τα περισσότερα τρυπήματα από καρφιά ή οι τομές έως 6,4 χλστ. στο πέλμα μπορούν να επισκευαστούν από κάποιον επαγγελματία ελαστικών με εγκεκριμένες διαδικασίες.
 • Η επισκευή του ελαστικού μόνο με χορδές επισκευής δεν είναι αξιόπιστη. Είναι μάλιστα επικίνδυνη, επειδή μετά από κάποιο τρύπημα θα πρέπει να ελεγχθεί η εσωτερική πλευρά του ελαστικού.

Λύση:

 • Η κατάλληλη επισκευή radial ελαστικού (τα περισσότερα ελαστικά είναι τέτοια) περιλαμβάνει την τοποθέτηση εμπλάστρου στην εσωτερική πλευρά του και το γέμισμα της τρύπας με καουτσούκ.
 • Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ελαστικά με τρυπήματα του πέλματος που ξεπερνούν το 6,4 χλστ ή με τρυπήματα των πλευρών. Επίσης, μην επισκευάζετε ελαστικά με βάθος πέλματος κάτω από 1,6 χλστ.
 • Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο ελαστικό με ρεζέρβα. Ωστόσο, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε ελέγξει τα πλευρά της ρεζέρβας ώστε να έχει τη σωστή πίεση αέρα, καθώς και ότι γνωρίζετε  τους περιορισμούς ταχύτητας και χιλιομετρικής απόδοσης της. Απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία ελαστικών για να ελέγξει το όχημά σας.

Το πέλμα του ελαστικού δείχνει φθαρμένο

Σύμπτωμα: Φθορά Και Στις Δύο Πλευρές

02

Διάγνωση: Υποπίεση

 • Μειώνει τη διάρκεια ζωής του πέλματος λόγω αυξημένης φθοράς του στους ώμους του ελαστικού
 • Παράγει υπερβολική θερμότητα, η οποία μειώνει την αντοχή του ελαστικού και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του ελαστικού
 • Μειώνει την οικονομία καυσίμου λόγω αυξημένης αντίστασης κύλισης

Λύση:

Προσθέστε αέρα στο ελαστικό σας μέχρι να φτάσει τη σωστή πίεση αέρα (psi: όπως μετράται από μανόμετρο αέρα).

Για να βρείτε τη σωστή πίεση αέρα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα σας.

Περισσότερα για την Πίεση αέρα

Σύμπτωμα: Φθορά στο Κέντρο και Υπερβολική Φθορά

Διάγνωση: Υπερπίεση

 • Το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και φθείρεται πιο γρήγορα από τις εξωτερικές γωνίες.
 • Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, ελέγχετε πάντα τα ελαστικά σας όταν είναι κρύα, πριν οδηγήσετε ή τουλάχιστον τρεις ώρες μετά την οδήγηση.

Λύση:

Αφαιρέστε αέρα από το ελαστικό, χρησιμοποιώντας μανόμετρο αέρα, μέχρι η πίεση του αέρα να συμπίπτει με την psi που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματός σας.

Για να βρείτε τη σωστή πίεση αέρα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα σας.

03

Σύμπτωμα: Ανομοιόμορφη Φθορά

04

Περισσότερα για την Πίεση αέρα

Διάγνωση 1: Κακή ευθυγράμμιση

Η ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών δείχνει την ανάγκη για ευθυγράμμιση.

Λύση:

Πολλά οχήματα, σήμερα, διαθέτουν πίσω αναρτήσεις που ρυθμίζονται για ευθυγράμμιση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το όχημά σας μπορεί να χρειάζεται είτε ευθυγράμμιση του μπροστινού μέρους («front-end») ή ευθυγράμμιση και των τεσσάρων τροχών («four-wheel»), ανάλογα με τα συμπτώματα που παρατηρείτε. Επισκεφτείτε τον κοντινότερο μεταπωλητή σας για έλεγχο των ελαστικών σας
Περισσότερα για την Ευθυγράμμιση

Διάγνωση 2: Πρόβλημα υπερπίεσης

 • Το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και φθείρεται πιο γρήγορα από τους ώμους.
 •  Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, να ελέγχετε τα ελαστικά σας όταν είναι κρύα, πριν οδηγήσετε ή τουλάχιστον τρεις ώρες μετά.

Λύση:

Αφαιρέστε αέρα από το ελαστικό, χρησιμοποιώντας μανόμετρο αέρα, μέχρι η πίεση του αέρα να συμπίπτει με την psi που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματός σας. Για να βρείτε τη σωστή πίεση αέρα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα σας.

Σύμπτωμα: Φαγωμένο πέλμα

Διάγνωση 1: Κακή ευθυγράμμιση

Η ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών δείχνει την ανάγκη για ευθυγράμμιση.

Λύση:

Πολλά οχήματα μπορεί να χρειάζονται είτε ευθυγράμμιση του μπροστινού μέρους («front-end») ή ευθυγράμμιση και των τεσσάρων τροχών («four-wheel»). Επισκεφτείτε τον κοντινότερο μεταπωλητή σας για έλεγχο των ελαστικών σας. 

Διάγνωση 2: Πρόβλημα υπερπίεσης

 • Το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και φθείρεται πιο γρήγορα από τους ώμους.
 • Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, να ελέγχετε τα ελαστικά σας όταν είναι κρύα, πριν οδηγήσετε ή τουλάχιστον τρεις ώρες μετά.
Λύση:

Αφαιρέστε αέρα από το ελαστικό με μανόμετρο αέρα, μέχρι η πίεση να συμπίπτει με την psi που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματός. Για να βρείτε τη σωστή πίεση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα.
Τα  τρυπήματα από καρφιά ή οι τομές έως 6,4 χλστ. στο πέλμα επισκευάζονται από κάποιον επαγγελματία ελαστικών.
Η επισκευή του ελαστικού μόνο με χορδές επισκευής δεν είναι αξιόπιστη. Είναι μάλιστα επικίνδυνη, επειδή μετά θα πρέπει να ελεγχθεί η εσωτερική πλευρά του ελαστικού για τρυπήματα.

05

Περισσότερα για την ευθυγράμμιση

Σύμπτωμα: Φθορές στους ώμους

06

 

Διάγνωση: Κακή ευθυγράμμιση

Αν η ευθυγράμμιση του οχήματος δεν είναι σωστή, οι γωνίες του πέλματος έχουν πριονωτή ή αποτμημένη όψη. Αυτό προκαλείται λόγω ανομοιόμορφης τριβής στο δρόμο.

Λύση

Το πιο πιθανό είναι ότι πρέπει να γίνει διόρθωση της σύγκλισης των τροχών, είτε με θετική σύγκλιση (toe-in) είτε με αρνητική σύγκλιση (toe-out). Απευθυνθείτε σε επαγγελματία ελαστικών για έλεγχο.

Σύμπτωμα: Ζημιά

Διάγνωση: Ζημιά Στο Ελαστικό Που Απαιτεί Επισκευή

 • Τα  τρυπήματα από καρφιά ή οι τομές έως 6,4 χλστ. στο πέλμα επισκευάζονται από κάποιον επαγγελματία ελαστικών με εγκεκριμένες διαδικασίες.
 • Η επισκευή του ελαστικού μόνο με χορδές επισκευής δεν είναι αξιόπιστη. Είναι μάλιστα επικίνδυνη, επειδή μετά θα πρέπει να ελεγχθεί η εσωτερική πλευρά του ελαστικού για τρυπήματα.

 Λύση

 •  Η κατάλληλη επισκευή ακτινωτού ελαστικού (τα περισσότερα ελαστικά είναι τέτοια) περιλαμβάνει την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος στην εσωτερική πλευρά του ελαστικού και το γέμισμα της τρύπας με καουτσούκ.
 • Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ελαστικά με τρυπήματα του πέλματος που ξεπερνούν το 6,4 χλστ. ή με τρυπήματα των πλαϊνών πλευρών. Επίσης, μην επισκευάζετε ελαστικά με βάθος σκαλίσματος του πέλματος κάτω από 1,6 χλστ.
 • Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο ελαστικό με ρεζέρβα. Ωστόσο, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε ελέγξει τα πλευρά της ρεζέρβας ώστε να έχει τη σωστή πίεση αέρα, καθώς και ότι γνωρίζετε  τους περιορισμούς ταχύτητας και χιλιομετρικής απόδοσης της. Απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία ελαστικών για να ελέγξει το όχημά σας.

07

Σύμπτωμα: Φαίνονται Οι Δείκτες Φθοράς Του Πέλματος

08

Διάγνωση: Φθαρμένο Ελαστικό

 • Όλα τα ελαστικά έχουν δείκτες φθοράς πέλματος στo 1,6 χλστ. του πέλματος που έχει απομείνει.
 • Όταν το πάχος πέλματος έχει φτάσει στα 1,6 χλστ. ή όταν μπορείτε να δείτε τους ενσωματωμένους δείκτες φθοράς σε οποιοδήποτε σημείο του ελαστικού, αυτό σημαίνει ότι έχει φθαρεί και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.

Λύση:

Απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία ελαστικών για να ελέγξει το όχημά σας και να μετρήσει το εναπομείναν πέλμα με ειδικό όργανο.